Kjersti Nerseth

Sivilarkitekt MNAL

+47 915 38 033

kjersti@knark.no


Kjersti Nerseth er utdannet arkitekt fra Arkitekthøyskolen i Oslo og har 25 års erfaring som prosjekterende arkitekt i Hordaland og på Østlandet. Kjersti Nerseth arkitektkontor ble etablert i 1997, med kontor i Oslo og senere i en 10 års periode i Bergen. Har arbeidet med ulike prosjekter fra eneboliger og hytter, til flerfamiliehus, sykehus og behandlingsinstitusjoner. Tidligere president i Norske arkitekters landsforbund.

Morgen Hatling

Seniorforsker Sintef teknologi og samfunn

+47 930 87 709

Morten.Hatling@sintef.no


Morten Hatling har 20 års erfaring fra SINTEF med samspillet mellom mennesker og arkitektur. Hatling har bred erfaring fra mange felt og med å lede prosesser i både private og offentlige virksomheter. Har blant annet jobbet med samhandlingsreformen for å forbedre samarbeidet mellom spesialsykehus og kommunal helse- og omsorgstjeneste